ÜRÜNLER

SCADA yazılımlarında, IEC standardının kontrolör bazında kazandırdığı esnekliğe benzer bir kolaylık da OPC (OLE for Process Control) standardı ile sağlanmıştır.

Geleneksel kontrol sistemleri kapalı, kendine özgü haberleşme yapıları içermektedir. Bu tip kontrol sistemlerinde sahadaki verileri değişik birimler arasında dağıtmak imkansız olmasa bile oldukça zahmetli ve masraflı bir uğraştır. Hatta çoğu zaman otomasyona geçmiş sistemlerden elde edilen veriler manuel olarak (tekrar el ile yazıya geçirilerek) işletmede bu verilere ihtiyaç duyulan yerlere aktarılıp, bu kısımlarda da tekrar elektronik ortamlara aktarılmaktadır.

Bu durum fabrikalar için ya az verilerle işletmenin idaresini sürdürmek ya da gerekli verileri toplamanın hem iş gücü hem de verimlilik açısından kayıplara neden olması anlamına gelmektedir. OPC Standardı hakkında bilgi için tıklayınız. (PowerPoint Sunumu)

Oysa OPC standardı sayesinde, işletmeniz ağına bağlı (işletim sistemi farkı gözetmeksizin) herhangi bir bilgisayarınızdan sahanızda bulunan ve bu standardı destekleyen herhangi bir donanımla haberleşmeniz son derece kolay olmaktadır. Özel donanım gerektirmeden, işletmenizde bulunan Ethernet alt yapısını kullanarak sahadan topladığınız verileri bir OPC Server'dan okuyabilir, bu verileri istediğiniz kaynağa iletebilirsiniz. İster operatör ekranlarına, isterseniz raporlama ve bakımda kullanılmak üzere bir veritabanına, isterseniz işletme müdürünün masasındaki bir excel dosyasına, ister saha şefinizin cep telefonuna, hatta web ortamına aktararak istediğiniz her yere!

ASP Otomasyon olarak çözümlerimizde her zaman OPC desteği sunan donanımlarla çalışmakta ve gelecekte ihtiyacınız olabilecek her türlü bilgiye alt yapınızı hazır tutmaktayız.

kepserverex_6_components