Charm EZ Reader

Charm EZ Reader - İnhibitör Tarama Testi

Üretimi kontrol etmek ve hammaddeleri iyi yönetmek için analitik veriler çok önemlidir. En verimli ve en iyi üretim prosedürlerini sağlamak için süreçlerin yakından hizalanması gerekir. Buna izinler ve hak yönetimi dahildir. Tarafından Tarama Testi inhibitörler Charm ağ-hazır akıllı bir test ve tarama cihazdır.
Charm EZ System eklentisine sahip OPC Router, analizler için merkezi bir alım noktası görevi görür. Bir el sıkışma prosedürü, tüm analizlerin arabelleğe alınmasını ve cihazlardan OPC Router'a iletilmesini sağlar, böylece hiçbir analiz kaybolmaz. OPC Router, herhangi bir sayıda Charm EZ okuyucusundan analizler alır ve sonuçları veritabanlarına veya diğer sistemlere iletir (bkz. Eklentiler). OPC Router ile, ham maddelerdeki antibiyotik veya mikotoksin kontaminasyonuna hızlı ve otomatik bir reaksiyon mümkündür.

Demo Talebi

Veri tabanında inhibitör değerlerini kaydetme örneği