Videojet

Videojet Inkjet konektörü

Videojet, uzun yıllardır güvenilir markalama sistemleri tedarik etmektedir. Bu aynı zamanda mürekkep püskürtmeli yazıcı ürün serisini de içerir.
Yazıcılar, ürünlerin verimli bir şekilde kodlanması ve etiketlenmesi için endüstriyel paketleme sistemlerinde kullanılır. Verimli markalama için üretimden önce yazıcının sorunsuz ve güvenilir kurulumu önemlidir. Manuel işlemler nedeniyle çok uzun kurulum süreleri değerli zamana mal olur. Manuel kurulum sırasındaki hatalardan kaynaklanan yanlış yazdırma verileri, yanlış etiketlenmiş ürünler nedeniyle yüksek maliyetli retlere neden olur.
Videojet mürekkep püskürtmeli yazıcıları OPC Router aracılığıyla bağlayarak, üretim başlangıcında yazıcıların otomatik kurulumu mümkündür. Veriler, çeşitli kaynak sistemlerinden ( OPC üzerinden SQL veritabanı ,  SAP ,  SPS) otomatik olarak alınabilir.vb.) ve zaman kaybı olmadan doğrudan yazıcıya aktarılır ve% 100 geçerlidir.

Desteklenen yazıcılar Videojet 1510, Videojet 1530, Videojet 1610, Videojet 1620, Videojet 1630, Videojet 1710'dur.

Demo Talebi

Videojet yazıcı ile veri alışverişi örneği