Heidenhain

Heidenhain CNC kontrol bağlantısı

Heidenhain  CNC kontrolörleri, piyasadaki lider CNC kontrolörlerinden biridir. Aynı iletişim protokolü kullanılarak, farklı seri ve üretim yıllarına ait kontroller aynı şekilde bağlanabilir. Heidenhain CNC makinesi, OPC Router Heidenhain Plug-in kullanılarak kolayca bağlanabilir.
İletişim protokolü, CNC makinelerinin veri noktalarını hiyerarşik olarak almak ve bunları veri aktarım bağlantılarını kurmak için seçmek için kullanılır. Kontrolün veri noktaları okunabilir ve yazılabilir.

Uyumlu Heidenhain kontrolörleri:

  • iTNC 530
  • TNC 128
  • TNC 320
  • TNC 620
  • TNC 640
  • MANUALplus 620
  • CNC PILOT 620/640
  • MillPlusIT V6x0
  • GrindPlus BT / 640

Demo Talebi

Proses verilerinin alınması ve takım verilerinin indirilmesi ile Heidenhain bağlantısı örneği