ERP/SAOP Modülü

ERP / SOAP Web Hizmetlerini grafiksel olarak bağlayın

Bir web hizmeti, HTTP ve HTTPS web protokolleri temelinde sistem arasında iletişimi sağlar. Bağlantı kurulduktan sonra veri alışverişi yapılır ve işlevler çağrılır. Her bir web hizmetinin kendi benzersiz adresi (URL) vardır ve kendi açıklayıcı veri dosyası (WSDL) ile tanımlanır.
OPC Yönlendirici ile, sistemlerinizi grafiksel olarak herhangi bir WSDL ERP / SOAP Web Hizmetine bağlayabilir ve okuma ve yazma veri alışverişini gerçekleştirebilirsiniz.

Demo Talebi

SOAP Entegrasyonu örneği